Αμάντα Γρηγοροπούλου
DPOs Panel

Αμάντα Γρηγοροπούλου

Data Protection Officer

Η Αμάντα Γρηγοροπούλου, είναι νομικός με ειδίκευση στο δίκαιο των Προσωπικών Δεδομένων, της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, έχοντας διατελέσει επί έτη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σε μεγάλα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένα συστήματα διακυβέρνησης των προσωπικών δεδομένων με την σύσταση ρόλων, πολιτικών, μηχανισμών προστασίας κατά το σχεδιασμό διαδικασιών και συστημάτων, και έχει εκπονήσει μελέτες εκτίμησης κινδύνου και αντικτύπου για πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών.

Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με ειδίκευση σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος, και έχει συμβάλει στη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου για την πρόληψη, ανίχνευση και καταστολή παράτυπων και παράνομων συμπεριφορών. Έχει παράσχει πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας των πληροφοριών και καταπολέμησης παράτυπων και παράνομων συμπεριφορών.

Είναι πιστοποιημένη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, πιστοποιημένη εσωτερική ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors) και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σε θέματα καταπολέμησης παράτυπων και παράνομων συμπεριφορών (Counter Fraud Trainer).