Καθ. Δαμιανός Χατζηαντωνίου
CEOs Panel

Καθ. Δαμιανός Χατζηαντωνίου

Director & Scientific Coordinator, MSc in Business Analytics, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Δαμιανός Χατζηαντωνίου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics). Έχει λάβει πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Αθηνών (summa cum laude), τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Courant Institute of Mathematical Sciences του New York University και Διδακτορικό από το Columbia University.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των βάσεων δεδομένων (databases), διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data systems), επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), ροών δεδομένων (data streams) κ.α. Έχει δημοσιεύσει σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια, όπως VLDB, ICDE, EDBT, SIGKDD, SIGMOD Record, Information Systems Journal, DKE Journal και αλλού. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας του κ. Χατζηαντωνίου έχουν χρησιμοποιηθεί από τα συστήματα Microsoft SQL Server (query processor), Oracle 8i και 9i (Analytic Functions) και έχουν επηρεάσει τη διαμόρφωση του ANSI SQL standard (OLAP amendment).

Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στο Stevens Institute of Technology. Έχει συνεργαστεί με τα AT&T Research Labs και Columbia Medical Informatics Department. Εκτός των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, ήταν ιδρυτικό μέλος δύο εταιριών πληροφορικής (start ups), μία με βάση τη Νέα Υόρκη (Panakea Software Inc., data warehousing & OLAP tools & consulting) και μία στην Αθήνα (Voiceweb, speech & telecom applications), ενώ το διάστημα 2007-2008 ήταν senior research consultant στην Aster Data με βάση το San Francisco, μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στο χώρο των συστημάτων μεγάλων δεδομένων.

Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής έργων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και σχεδιασμού αρχιτεκτονικής υποδομών δεδομένων για την COSMOTE, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, ΔΕΔΔΗΕ, Alpha Bank, Eurobank Property Services κ.α.