Δρ. Γρηγόρης Λαζαράκος
DPOs Panel

Δρ. Γρηγόρης Λαζαράκος

DPO, Βουλή των Ελλήνων / Διαχειριστής Εταίρος, L&L Law Firm

Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996. Από τον Ιούλιο του 2018 είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Λαζαράκος και Συνεργάτες», η οποία εξειδικεύεται σε θέματα δημόσιου διοικητικού δικαίου, καθώς και του δικαίου των προσωπικών δεδομένων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 είχε αναλάβει και καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη Βουλή των Ελλήνων.

Από τον Αύγουστο του 2017 ο Γρηγόρης είναι πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας [certified legal expert (CEPE L PS)] στον –πανευρωπαϊκώς καταξιωμένο- φορέα πιστοποίησης προσωπικών δεδομένων “European Privacy Seal (EuroPriSe)” με έδρα τη Βόννη (Γερμανία).

Tον Σεπτέμβριο του 2001 απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humbοldt του Βερολίνου. Τον Οκτώβριο του 1997 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) από το ίδιο ως άνω Πανεπιστήμιο. Είναι συντάκτης 3 μονογραφικών μελετών και 38 επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Το αντικείμενο των επιστημονικών του δημοσιεύσεων εντοπίζεται κυρίως στο χώρο του δημόσιου/συνταγματικού δικαίου, καθώς και του δικαίου των προσωπικών δεδομένων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Έχει διδάξει συνταγματικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, καθώς και Δίκαιο Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.