Γιώργος Κούρτογλου
CIOs Panel

Γιώργος Κούρτογλου

CIO, Istion Yachting

Ο Γιώργος Κούρτογλου ασκεί καθήκοντα CIO στην Istion Yachting. Στο πλαίσιο αυτό είναι υπεύθυνος για τη χάραξη του στρατηγικού πλάνου αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, έχει υπό την εποπτεία του την υλοποίηση μιας πληθώρας IT Projects και διαχειρίζεται εργαλεία ΒΙ Analytics για την παρακολούθηση και αύξηση της παραγωγικότητας.