Γεώργιος Στρατόπουλος
DPOs Panel

Γεώργιος Στρατόπουλος

GDPO, Alpha Bank

Ο κ. Γεώργιος Στρατόπουλος είναι Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου (GDPO) της Alpha Bank από το 2018 και υποστηρίζει, με μια ομάδα συνεργατών του, την Τράπεζα, τις εταιρίες του Ομίλου στο εσωτερικό και τις αντίστοιχες στο εξωτερικό στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Υπήρξε Διευθυντής Οργανώσεως της Alpha Bank από το 2005 έως το 2017 πριν την ανάληψη του έργου εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την τοποθέτησή του ως GDPO, έχει συμμετάσχει σε πλήθος έργων της Τράπεζας από το 1999 και μετά, όπως το έργο ανασχεδιασμού της Τράπεζας Πρωτέας 21, καταγραφή Πολιτικών και Διαδικασιών Ομίλου, η κατάρτιση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας για τον Όμιλο ενώ είχε αναλάβει τον συντονισμό της εφαρμογής των Περιοριστικών Μέτρων (Capital Controls) στην Τράπεζα.

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει λάβει την πιστοποίηση Data Protection Officer Executive και εργάζεται στην Τράπεζα από το 1990.