Βάνα Σύψα

Βάνα Σύψα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών

H Βάνα Σύψα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιομετρία (MSc in Biometry) από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία, διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαίδευση στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων στο Imperial College της Μ. Βρετανίας.

Το 2009 εκλέχθηκε Λέκτορας, το 2014 Επίκουρη Καθηγήτρια και το 2019 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιάσει το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.