Δαμιανός Χατζηαντωνίου

Δαμιανός Χατζηαντωνίου

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Business Analytics", OΠΑ

Ο  Δαμιανός Χατζηαντωνίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και Διευθυντής του διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Business Analytics".

Έχει λάβει πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Αθηνών (summa cum laude), τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Courant Institute of Mathematical Sciences του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και Διδακτορικό από το Columbia University.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις εξής περιοχές: βάσεις δεδομένων (databases), συστήματα μεγάλων δεδομένων (big data systems), επιχειρηματική ευφυΐα (business intelligence), ροές δεδομένων (data streams) κ.α.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια, όπως VLDB, ICDE, EDBT, SIGKDD, SIGMOD Record, Information Systems Journal, DKE Journal και αλλού, ενώ υπάρχουν περισσότερες των 160 ετεροαναφορών στις δημοσιεύσεις αυτές, περιλαμβανομένων και εννέα διεθνών textbooks.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας του κ. Χατζηαντωνίου έχουν χρησιμοποιηθεί από τα συστήματα Microsoft SQL Server (query processor), Oracle 8i και 9i (Analytic Functions) και έχουν επηρεάσει τη διαμόρφωση του ANSI SQL standard (OLAP amendment).

Έχει διατελέσει Επισκέπτης Εισηγητής στο Columbia University καθώς επίσης και Επίκουρος Καθηγητής στο Stevens Institute of Technology. Έχει συνεργαστεί με τα AT&T Research Labs και Columbia Medical Informatics Department.

Εκτός των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, ήταν ιδρυτικό μέλος δύο εταιριών πληροφορικής (start ups), μία με βάση τη Νέα Υόρκη (Panakea Software Inc., data warehousing & OLAP tools & consulting) και μία στην Αθήνα (Voiceweb, speech & telecom applications), ενώ ήταν senior research consultant στην Aster Data με βάση το San Francisco, μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στο χώρο των συστημάτων Big Data, η οποία εξαγοράστηκε από την Teradata.