Δρ. Χάρης Στελλάκης

Δρ. Χάρης Στελλάκης

Διευθυντής, Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Υποδομών, ΚτΠ ΜΑΕ

Ο Δρ. Χ. Στελλάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (Δίπλωμα ΕΜΠ το 1987, Μ’s & PhD Northeastern University, ΗΠΑ το 1989 και 1993 αντίστοιχα). Διαθέτει πολυετή εμπειρία τους τομείς σχεδίασης και υλοποίησης έργων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και στις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων από Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, κλπ). Επιπλέον έχει ασχοληθεί ερευνητικά στους τομείς ασύρματων επικοινωνιών, παράλληλης επεξεργασίας σήματος και ευφυούς ελέγχου.

Στην ΚτΠ MAE εντάχθηκε το 2004 ως Στέλεχος Διοίκησης Έργων, και στην παρούσα φάση είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Υποδομών, υπεύθυνος για έργα ύψους 1,5 δις ευρώ και μεταξύ αυτών για το έργο σημαία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» (Π/Υ 620 €). Ειδικότερα στην ΚτΠ ΜΑΕ διευθύνει τις εργασίες σχεδίασης και υλοποίησης έργων στους τομείς (α) Κυβερνητικού Νέφους (β) Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης και (γ) Δικτύου Δημοσίου Τομέα με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της χώρας για να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό αυτής.

Παλαιότερα εργάσθηκε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως εξωτερικός σύμβουλος, στη Νορβηγική συμβουλευτική εταιρεία Teleplan AS, καθώς και στις εταιρείες GTE Labs (πλέον τμήμα της Verizon) και Motorola Cambridge Research Center, στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Επίσης από το 2006, συνεργάζεται και με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Διδάσκων στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών».

Έχει συγγράψει 23 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, 5 τεχνικές συνεισφορές στις βιομηχανικές συναντήσεις Telecommunications Industry Association (TIA) TR45.5 για την προτυποποίηση των συστημάτων κινητής τηλεφωνίας νέας γενεάς, ένα κεφάλαιο βιβλίου και είναι κάτοχος μιας πατέντας των ΗΠΑ, όλα στους προαναφερθέντες τομείς εξειδίκευσης του. Έχει επίσης λάβει το βραβείο Leslie H. Warner της πολυεθνικής GTE Corporation (ΗΠΑ, 1997) για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη εργαλείων σχεδίασης ασύρματων δικτύων